เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บิวตี้ เฮิร์บ ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตเครื่องสำอาง ประเภทเครื่องสำอางทั่วไปดูแลผิวหน้า และผิวกาย
ด้วย กระบวนการคิดค้นและพัฒนาสูตรในห้องทดลองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งเรายังคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและพัฒนาคิดค้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริโภค
ที่ต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เราจึงมุ่งมั่นและตระหนักที่จะตองสนองต่อความต้องการของลูกค้า และ สรรหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว และที่สำคัญที่สุด เรามุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการจากพนักงานและทีมงานที่ให้
คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและทำแบรนด์สินค้าของลูกค้าอย่างครบวงจร

 

สิ่งที่บิวตี้ เฮิร์บยึดมั่นและตระหนักอยู่เสมอ

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
เราส่งเสริมการตลาดของลูกค้าด้วยการผลิตในปริมาณจำนวนน้อยเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองตลาดและเป็นการสร้างความมั่นใจของลูกค้า
ทีมงานของเราเน้นความพึงพอใจเป็นสำคัญและด้วยประสบการณ์ เราสามารถแนะนำการตลาดและรูปแบบของสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร
มีบริการออกแบบโลโก้สินค้าและรูปแบบผลิตภัณฑ์
เรายึดมั่นในคำมั่นเป็นสำคัญในการพัฒนาสูตรเฉพาะให้เป็นความลับของลูกค้าเท่านั้น
เราเป็นผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความจริงใจที่จะรับผิดชอบในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า