บริการของเรา

บริการของเรา

Add Friend

บริการวิจัย และพัฒนาสูตร

เรามีสินค้าที่ถูกพัฒนาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรให้เหมาะสมกับตลาดโดยมีสินค้าหลากหลายทุกหมวดหมุ่

บริการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางตามความต้องการของลูกค้า

มีการทดสอบความคงตัวโดยลูกค้าจะเป็นผู้ที่กำหนดแนวทางของสินค้าให้ เหมาะกับทางการตลาดเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ของการวางตลาดสินค้าชนิดนั้นๆ

บริการขึ้นทะเบียน อย.

บริการขึ้นทะเบียน อย. และส่งตรวจวิเคราะห์สารต้องห้ามเพื่อความมั่นใจในสินค้าของเรารวมทั้งการขึ้นทะเบียนสินค้านำเข้าส่งออก

บริการออกแบบรูปแบบฉลากสินค้า

บริการออกแบบรูปแบบฉลากสินค้าโดยทีมงานฝ่ายศิลป์ที่เชียวชาญช่วยให้สินค้าในแบรนด์ของลูกค้าเป็นสินค้าที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับแนวโน้มตลาด

บริการให้ตัวอย่างสินค้า

บริการให้ตัวอย่างสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองใช้สินค้าก่อนการตัดสินใจ

บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

เราจดแจ้งเครื่องสำอางในแบรนด์ของท่านได้แน่นอน ถูกต้อง การันตี