ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนในการผลิต

เลือกผลิตภัณฑ์

ตามแคตาล็อก 3 วัน

พัฒนาสูตรตามลูกค้าต้องการ 14 วัน

 

ทดลองใช้กับอาสาสมัครเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

เครื่องสำอางว่าพอใจหรือไม่ (30 วัน)

เลือกบรรจุภัณฑ์ตามแคตาล็อก/กล่อง

เพื่อใช้ในการออกแบบสติกเกอร์ หรือ กล่อง 20 วัน

สรุปราคาสินค้า/บรรจุภัณฑ์/กล่อง

และค่าดำเนินการทั้งหมด(วางมัดจำ) 2 วัน

ดำเนินการขึ้นทะเทียน อ.ย

30-45 วันทำการ

สั่งซื้อบรรจุภัณฑ์

และวัตถุดิบเตรียมทำครีม

ได้รับเลขที่จดแจ้งจาก อย.

ดำเนินการสั่งพิมพ์กล่อง/สติกเกอร์ 30 วัน

ดำเนินการผลิต 20 วันทำการหรือ

ขึ้นกับจำนวนชิ้นงานสินค้าส่งงานภายใน 3 วัน